ειδικές εκδόσεις

Οι πρώτες ασφαλιστικές ανά κλάδο ασφάλισης

Οι πρώτες ασφαλιστικές ανά κλάδο ασφάλισης

Στην Ετήσια Έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας 2015 – 2016», που κυκλοφόρησε, παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, οι παραγωγικές επιδόσεις, ανά κλάδο Ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών), των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Συνολικά, 40 ασφαλιστικές εταιρείες…

Οι ασφαλιστικές της επόμενης ημέρας σε Γενικές και Ζωή

Οι ασφαλιστικές της επόμενης ημέρας σε Γενικές και Ζωή

Ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών σήμερα, στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 44 εταιρείες Γενικών Ασφαλίσεων και 22 εταιρείες Ζωής. Εξ αυτών, στις μεν Γενικές Ασφαλίσεις, οι δέκα (10) πρώτες εταιρείες κατέχουν το 64,2% του συνολικού μεριδίου αγοράς, στις δε Ζωής, οι…

Παραγωγή και μερίδια αγοράς 22 εταιρειών στην ασφάλιση αυτοκινήτων

Παραγωγή και μερίδια αγοράς 22 εταιρειών στην ασφάλιση αυτοκινήτων

Ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Οχημάτων συνεισφέρει κάθε χρόνο τα μεγαλύτερα ποσά στη συνολική παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Το 2014, οι δύο κλάδοι που σχετίζονται με την ασφάλιση αυτοκινήτων (Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και Χερσαίων Οχημάτων) συγκέντρωσαν παραγωγή ύψους €1,2 δις…

Οι πρώτες σε παραγωγή εταιρείες ανά κλάδο ασφάλισης

Οι πρώτες σε παραγωγή εταιρείες ανά κλάδο ασφάλισης

Πληθώρα στοιχείων που αφορούν την ελληνική ασφαλιστική αγορά εμπεριέχονται στην Ετήσια Έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας 2014 – 2015» που κυκλοφορεί, η οποία εκδίδεται για 23η συνεχή χρονιά. Στην έκδοση αυτή ο αναγνώστης θα βρει, συγκεντρωμένα,…

Κυκλοφορεί: ΑΝΘΡΩΠΟΙ και ΑΡΙΘΜΟΙ 2013-2014

Κυκλοφορεί: ΑΝΘΡΩΠΟΙ και ΑΡΙΘΜΟΙ 2013-2014

Από το 1992 μέχρι σήμερα, 22 ολόκληρα χρόνια, η ετήσια έκδοση «ΑΝΘΡΩΠΟΙ & ΑΡΙΘΜΟΙ της Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Βιομηχανίας» συνεχίζει τη μοναδική προσπάθεια καταγραφής της εικόνας της ασφαλιστικής αγοράς. Παρά τις σημερινές αντίξοες συνθήκες, η προσπάθειά μας συνεχίζεται και επικροτείται!…

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας