Οικονομικά Μεγέθη

HDI-Gerling Hellas: Σημαντική αύξηση κερδοφορίας το 2012

Αύξηση 34% στα κέρδη προ φόρων και 17% στην παραγωγή ασφαλίστρων σημείωσε το 2012 το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling Industrie Versicherung AG.
 
Σύμφωνα με τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα του ελληνικού υποκαταστήματος για τη χρήση του 2012, τακέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,3 εκατ. ευρώ (από 6,2 το προηγούμενο έτος). Τα κέρδη μετά από φόρους έκλεισαν στα 6,7 εκατ. ευρώ από 5 εκ. ευρώ το 2011.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα & δικαιώματα) άγγιξε τα 21 εκατ. ευρώ ενισχυμένος κατά 17% (από 18 εκατ.). Το συνολικό χαρτοφυλάκιο σημειώνει αξιόλογη αύξηση (+7,2%) σε ό,τι αφορά τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα (προ εκχωρουμένων αντασφαλίσεων) με 22,2 εκατ. ευρώ (από 20,7). Στην ενίσχυση της παραγωγής συνετέλεσε, εκτός των άλλων, η περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητας του υποκαταστήματος στις χώρες δικαιοδοσίας του στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ. Μεσογείου, τα αποτελέσματα της οποίας άρχισαν να γίνονται ορατά μέσα στο 2012.

Ειδικότερα, οι ασφαλίσεις Περιουσίας ενισχύθηκαν κατά 15% και ο κλάδος Αστικής Ευθύνης επίσης κινήθηκε θετικά με αύξηση 9%. Δυναμικά επανήλθε ο κλάδος Τεχνικών Ασφαλίσεων, με αύξηση 38%, μετά τα μειωμένα μεγέθη των τελευταίων ετών. Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στον κλάδο ασφάλισης Μεταφορών κατά 13% από το προηγούμενο έτος, ακολουθώντας την πτωτική τάση του αντίστοιχου κλάδου στην ελληνική αγορά (-16%).

Ιδιαίτερα θετικό ήταν το τεχνικό αποτέλεσμα για το σύνολο των κλάδων που ανήλθε σε 9 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το τεχνικό αποτέλεσμα στον κλάδο Αστικής Ευθύνης διαμορφώθηκε σε 2,3 εκατ. ευρώ, ο κλάδος Περιουσίας άγγιξε τα 4 εκατ. ευρώ, ο κλάδος Τεχνικών Ασφαλίσεων εμφάνισε τεχνικό αποτέλεσμα 2,3 εκατ. ευρώ και ο κλάδος Μεταφορών και Ειδικών Κινδύνων αύξησε την κερδοφορία του στα 0,4 εκατ. ευρώ.

Οι υψηλές λειτουργικές επιδόσεις αντικατοπτρίζονται στους βασικούς τεχνικούς δείκτες επιδόσεων του υποκαταστήματος:
• ο Μικτός Λειτουργικός Δείκτης (COR = σύνολο δαπανών και ζημιών προς δεδουλευμένα ασφάλιστρα) διαμορφώθηκε στο 30% ως αποτέλεσμα της ορθολογικής πολιτικής επιλογής κινδύνων και διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.
• ο Καθαρός Δείκτης Ζημιών (πληρωθείσες και εκκρεμείς ζημίες προς δεδουλευμένα ασφάλιστρα) έκλεισε στο 14,7%, ενώ 
• ο Καθαρός Δείκτης Κόστους (έξοδα λειτουργίας και πρόσκτησης προς δεδουλευμένα ασφάλιστρα) διαμορφώθηκε στο 15%.
 
Ο Γενικός Διευθυντής της HDI-Gerling Hellas, κ. Νότης Βαγιακάκος (φωτ.), δήλωσε σχετικά: 
«Για άλλη μια χρονιά επιτύχαμε ανάπτυξη σε υγιείς βάσεις. Παρά τις πτωτικές τάσεις που επικρατούν στο περιβάλλον του ασφαλιστικού κλάδου, συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε, ενισχύοντας την ευμάρεια των μεγεθών μας και στηρίζοντας περαιτέρω την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας, χαρακτηριστικά για τα οποία διακρινόμαστε  στην αγορά. Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι για το 2013, σε ακόμα δυσκολότερο περιβάλλον καθώς η ύφεση συνεχίζεται για 4η συνεχόμενη χρονιά, ακολουθώντας τη διαχρονική πολιτική μας για διατήρηση υγιούς χαρτοφυλακίου. Παράλληλα συνεχίζουμε και εντείνουμε τις προσπάθειές μας, διευρύνοντας τόσο την εξωστρέφειά μας όσο και το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς την αγορά εισερχόμενοι σε νέους κλάδους και παρέχοντας ακόμη πιο εξειδικευμένα, καινοτόμα προϊόντα.»

Ήδη από τις αρχές του 2013 το ελληνικό υποκατάστημα προσφέρει εξειδικευμένες καλύψεις για όλο το φάσμα λειτουργιών της αεροπορικής βιομηχανίας και συναφών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία της HDI-Gerling Industrie στον τομέα αυτόν.

Η κεφαλαιακή επάρκεια του υποκαταστήματος Ελλάδος παραμένει ισχυρή και το 2012: για τεχνικές προβλέψεις 42,3 εκατ. ευρώ, οι δεσμευμένες επενδύσεις και τα ελεύθερα διαθέσιμα κεφάλαια, ανήλθαν σε 75 εκατ. ευρώ, με το δείκτη κάλυψης να αγγίζει το 1,8.

Σημειώνεται ότι η HDI-Gerling Hellas, ως υποκατάστημα της HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, είναι απευθείας διαβαθμισμένη με Α+/stable από την Standard & Poor’s και με A/stable από την ΑΜ Best.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας