Προϊόντα

Σύνταξη Αυτονομίας: Νέο πρόγραμμα Προστασίας από την ΑΧΑ Ασφαλιστική

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική προσηλωμένη στη στρατηγική της να παρέχει προϊόντα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων και λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό δύσκολο περιβάλλον, στο οποίο έχει αυξηθεί το κόστος διαβίωσης, έχει μειωθεί η ρευστότητα και δεν επαρκούν οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης, δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα Προστασίας, τη «Σύνταξη Αυτονομίας».

Στόχος είναι να καλύψει την ανάγκη για προστασία, η οποία είναι πιο σημαντική από ποτέ, διασφαλίζοντας το εισόδημα και το επίπεδο διαβίωσης τόσο του ασφαλισμένου όσο και της οικογένειάς του.

Η «Σύνταξη Αυτονομίας» είναι ένα νέο πρόγραμμα σύνταξης ανικανότηταςμε μηνιαίο εισόδημα αποσυνδεδεμένο από το κεφάλαιο της απώλειας ζωής. Συγκεκριμένα, αναπληρώνει μέχρι την ηλικία των 67 ετών το χαμένο εισόδημα, σε περίπτωση αδυναμίας για εργασία μετά από μία σοβαρή ασθένεια ή ατύχημα.

Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενήλικα που εργάζεται ή που έχει τη δυνατότητα να εργαστεί και δεν το κάνει λόγω συνθηκών (π.χ. άνεργο, φοιτητή, κ.λπ.) και τον βοηθά να:
• Διασφαλίσει μία ποιότητα ζωής μετά το γεγονός παρά τις αυξημένες ανάγκες διαβίωσης.
• Διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ανειλημμένες υποχρεώσεις (π.χ. δάνεια, δίδακτρα, πιστωτική κάρτα, κ.λπ.).
• Εξασφαλίσει τις ανελαστικές δαπάνες της οικογένειας και να μην επιφορτίζεται με ένα επιπλέον οικονομικό βάρος.
• Αντιμετωπίσει την αδυναμία οικονομικής στήριξης από την οικογένεια, η οποία επιδεινώνεται λόγω δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος.

Επίσης, η «Σύνταξη Αυτονομίας» μπορεί να συνδυαστεί με εφάπαξ κεφάλαια ή μηνιαία πρόσοδο σε περίπτωση απώλειας ζωής, το ύψος των οποίων το καθορίζει ο ασφαλισμένος, ανάλογα με τις ανάγκες του τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του.

Με τη «Σύνταξη Αυτονομίας» ο ασφαλισμένος κερδίζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
• Αποδέσμευση του κεφαλαίου της «Σύνταξης Αυτονομίας» από το κεφάλαιο απώλειας ζωής, σύμφωνα με τις ανάγκες του.
• Πλήρη «Σύνταξης Αυτονομίας» σε όλες τις περιπτώσεις αναπηρίας πάνω από 67%.
• Άμεση καταβολή της σύνταξης σε περιπτώσεις μη αναστρέψιμων καταστάσεων, ειδάλλως σε 12 μήνες από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα, με αναδρομική ισχύ.
• Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος από εργασία έως και 70% – 80%.
• Παροχή μέχρι την ηλικία των 67 ετών και όχι μέχρι τα 65 έτη.
• Δυνατότητα αύξησης μηνιαίας «Σύνταξης Αυτονομίας» κατά 10%, ανά 5ετία, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότηταw. 
• Παροχή κάλυψης στον άνεργο, τη νοικοκυρά και τον εισοδηματία.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.axa-insurance.gr/default.aspx

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας