Διαμεσολαβούντες

Ο ΣΑΔΧ τονίζει την προστιθέμενη αξία ασφαλιστή

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων προχώρησε στην εκτύπωση και διανομή στα μέλη του 10.000 φυλλαδίων, σε μία προσπάθεια να τονίσει την προστιθέμενη αξία του ασφαλιστή, έναντι άλλων καναλιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

Τα φυλλάδια αυτά είναι διπλής όψης και θα διανεμηθούν, αφενός, μέσω των πρακτορείων μελών του συλλόγου, αφετέρου, σε μεταγενέστερο χρόνο, σε κεντρικά σημεία των Χανίων από ασφαλιστές που θα θελήσουν να συμμετέχουν στη δράση αυτή.

Η κυρίως όψη επικοινωνεί στον ασφαλισμένο τα οφέλη του ασφαλιστή-φυσικού προσώπου έναντι εναλλακτικών καναλιών διανομής, ενώ στη δεύτερη όψη γίνεται προσπάθεια να προωθηθούν προϊόντα ζωής και γενικών κλάδων.

Έχει προβλεφθεί χώρος για τα στοιχεία επικοινωνίας του ασφαλιστή και στις δύο όψεις, με στόχο, αφενός, να δοθεί πλεονέκτημα επιλογής των ασφαλιστών μελών του συλλόγου από τον υποψήφιο ασφαλισμένο, αφετέρου, να είναι το φυλλάδιο  περισσότερο προσωποποιημένο.

«Πεποίθησή μας είναι ότι με αυτή την ενέργεια αναβαθμίζουμε τον ρόλο του ασφαλιστή στην τοπική κοινωνία και βάζουμε ένα λιθαράκι στην ανάδειξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης», τονίζουν εκ μέρους του Δ.Σ. του Σ.Α.Δ.Χ. ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, κ.κ. Δημήτρης Σκιτζής και Δημήτρης Μουντάκης.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας