Διεθνή

Νέος CEO του Ομίλου Generali ο Philippe Donnet

  • Ο κ. Alberto Minali, CFO του Ομίλου, κατέχει πλέον και τη θέση του Γενικού Διευθυντή

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali που συνεδρίασε στις 17 Μαρτίου με προεδρεύοντα τον κ. Gabriele Galateri di Genola, διόρισε ως CEO του Ομίλου τον κ. Philippe Donnet (αριστερά στη φωτ.), παραδίδοντας σε αυτόν όλες τις σχετικές διοικητικές αρμοδιότητες.

Ο κ. Philippe Donnet, 55 ετών, κατείχε τη θέση του Country Manager της Generali Italia από τον Ιούλιο του 2013. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο, σε θέσεις ανώτατης ευθύνης, σε σημαντικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Υπό την ηγεσία του κ. Donnet, η Generali Italia πέτυχε ραγδαία ενοποίηση των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων καθώς και την ουσιαστική απλοποίηση και αναβάθμιση των καναλιών διανομής, των brands, των προϊόντων και της λειτουργικής και οργανωτικής της δομής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε επίσης στον διορισμό του κ. Alberto Minali (δεξιά στη φωτ.) στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας.

Ο κ. Alberto Minali, 50 ετών, CFO του Ομίλου και υπεύθυνος για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων από τον Σεπτέμβριο του 2012, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην Generali και στη συνέχεια διετέλεσε σε θέσεις senior management σε εξέχουσες ιταλικές και πολυεθνικές εταιρείες. Ως Γενικός Διευθυντής της Generali θα αναλάβει την ευθύνη των Διευθύνσεων Οικονομικών, Ασφάλισης & Αντασφάλισης, Operations, Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Marketing και Data Analytics.

Ο Philippe Donnet και ο Alberto Minali θα διατηρήσουν τις θέσεις που κατέχουν στον Οργανισμό.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Philippe Donnet πληροί τις απαιτήσεις που απαιτούνται από τον νόμο για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενώ δεν πληροί την απαίτηση της ανεξαρτησίας όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του Εθελούσιου Κώδικα Δεοντολογίας για τις εισηγμένες εταιρείες και από το άρθρο 147-ter της Πράξης Ενοποιημένων Οικονομικών (Consolidated Finance Act, TUIF).

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε επίσης ότι οι προϋποθέσεις αποκλεισμού, όπως ορίζονται με το §. 36 του νόμου ν. 214/11 δεν ισχύουν στην περίπτωση του νέου Διευθυντή.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο Γενικός Διευθυντής Alberto Minali πληροί τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος για τις ασφαλιστικές εταιρείες και συμφώνησε ότι, προς το παρόν, οι προϋποθέσεις αποκλεισμού του σύμφωνα με το §. 36 του νόμου ν. 214/11 δεν ισχύουν στην περίπτωσή του.

Ο κ. Philippe Donnet ορίζεται, επίσης, Πρόεδρος της Επιτροπής Επενδύσεων και Εκτελεστικός Διευθυντής, υπεύθυνος για την εποπτεία των συστημάτων ελέγχου διαχείρισης κινδύνου του Ομίλου.

Από σήμερα, ο κ. Minali κατέχει 207,270 μετοχές Generali.

 

Δείτε επίσης: Όμιλος Generali: Αύξηση κερδών κατά 21,6% το 2015

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας