Και οι ασφαλιστές αντίθετοι στις πρακτικές των Τραπεζών

275

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργάνωσε η ΕΑΔΕ, μπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να σταματήσει κάθε παράνομη, καταχρηστική και αθέμιτη πρακτική στην προώθηση ασφαλιστικών προγραμμάτων από μέρους των Τραπεζών.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν περίπου 500 άτομα, από όλες τις βαθμίδες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, εκπρόσωποι των συλλογικών τους οργάνων, καθώς και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων.

Στους συγκεντρωμένους μίλησαν ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, το μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Κώστας Μαρκουλιδάκης, ο Πρόεδρος της ΕΑΔΕ, κ. Γιώργος Καραβίας, και ο Πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ, κ. Δημήτρης Γαβαλάκης.

Όλοι ανεξαιρέτως ζήτησαν να μη γίνεται επιλεκτική εφαρμογή των νόμων και να μην εξαντλείται η αυστηρότητα της εφαρμογής τους από την ΤτΕ μόνο στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν το κόστος της διατήρησης και της παρουσίας των Τραπεζών, που επιμερίστηκε σε ολόκληρο τον ελληνικό πληθυσμό, σοβούσης της οικονομικής κρίσης, και επεσήμαναν ως κραυγαλέα τη μη πιστοποίηση χιλιάδων τραπεζικών υπαλλήλων με την ανοχή της Εποπτικής Αρχής.

Τέλος, καταγγέλθηκε το υψηλότερο κόστος που επωμίζεται ο καταναγκασμένος καταναλωτής, όταν ασφαλίζεται μέσω Τράπεζας.

Η κινητοποίηση υπήρξε κόσμια και αντιπροσωπευτική του ύφους και του ήθους των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, την ύπαρξη αλλά και τη δύναμη των οποίων όσοι επιμένουν να αγνοούν, θα συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι σφάλλουν.

Η εποπτική αρχή διακινδυνεύει πλέον την έξωθεν καλήν μαρτυρίαν ως προς την επάρκειά της, αλλά και οι Τράπεζες χάνουν έναν ακόμη …πόντο στη φερεγγυότητά τους, ως προς τις μεθόδους που επιλέγουν.

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών επιδόθηκε ψήφισμα στην ΤτΕ και στην Τράπεζα Πειραιώς. Το ίδιο ψήφισμα επιδόθηκε και στις υπόλοιπες τράπεζες.

 

Το ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ της ΕΑΔΕ έχει ως εξής:

«Βασικές αρχές της υγιούς λειτουργίας του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι η υπεύθυνη, αντικειμενική, εξειδικευμένη και αναλυτική ενημέρωση του ασφαλισμένου, στα πλαίσια της διερεύνησης των πραγματικών του αναγκών, και η προστασία του από αθέμιτες ή παραπλανητικές πρακτικές.

Σε αυτό αποσκοπεί και η υπαγωγή του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή σε δίχως άλλο αυστηρότατο νομικό και εποπτικό πλαίσιο, με άμεσο και μοναδικό στόχο την εξασφάλιση του ασφαλισμένου.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), ως ο πλέον αντιπροσωπευτικός θεσμικός φορέας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, πάντοτε επικροτούμε τις προσπάθειες εξυγίανσης και θέσπισης κανόνων στη λειτουργία του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Διακηρύσσουμε όμως την ακλόνητη πεποίθησή μας ότι κάθε «κανάλι» Διαμεσολάβησης, και τα Τραπεζικά Ιδρύματα, που ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση παράλληλα με το κύριο έργο τους, οφείλουν να τηρούν τους ίδιους κανόνες και να υφίστανται τον ίδιο έλεγχο και εποπτεία, όχι μόνο λόγω νομοθετικής και εποπτικής επιταγής, αλλά ως απόδειξη στοιχειώδους σεβασμού στα κατοχυρωμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων και στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Δυστυχώς, τα Τραπεζικά Ιδρύματα επί σειρά ετών, καθημερινά, κατ’ επανάληψη και κατ’  εξακολούθηση, ακώλυτα και ανεξέλεγκτα, καταστρατηγούν και παραβιάζουν ευθέως τόσο το νομικό και εποπτικό πλαίσιο, όσο και τις βασικές αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

Σε δύσκολες στιγμές, τόσο για τους Δανειολήπτες Ιδιώτες όσο και για τους Επαγγελματίες που χρειάζονται χρηματοδότηση, ασκούνται εκβιαστικές πρακτικές, που στερούν τη δυνατότητα ανεύρεσης της καλύτερης για τους ασφαλισμένους λύσης, είτε φθηνότερου κόστους, είτε πληρέστερης κάλυψης, περιορίζουν την ελευθερία επιλογής του καταλληλότερου ασφαλιστή και εν τέλει αφήνουν τους ασφαλισμένους έκθετους κατά τη στιγμή της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Ακόμη και η Εγκύκλιος που, μετά από συντονισμένες και συνεχείς παρεμβάσεις μας, εξεδόθη από την ΤτΕ, καταστρατηγείται συστηματικά.

Οι φορείς της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης αλλά και τα αρμόδια Επιμελητήρια έχουμε πολλές φορές καταδικάσει τις συγκεκριμένες πρακτικές, οι οποίες δυσφημούν την ασφαλιστική βιομηχανία, και προσβάλλουν το θεσμό της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Οι παραστάσεις μας και οι διαμαρτυρίες μας, τόσο στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Δ.Ε.Ι.Α.) όσο και σε άλλα πολιτειακά όργανα, δεν είχαν μέχρι σήμερα το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Πολλώ δε μάλλον, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, άδικα και αναιτιολόγητα, αντιμετωπίζονται καθημερινά και συλλήβδην, τόσο από την εποπτική αρχή όσο και από τις υπόλοιπες δημόσιες, οικονομικές, φορολογικές κλπ. αρχές και φορείς ως a priori παραπτωματίες και παραβάτες της νομοθεσίας, την ίδια στιγμή που άλλοι εμπλεκόμενοι στην ίδια διαδικασία, παρανομούν ανεξέλεγκτα!

Με δεδομένη την ανεξέλεγκτη πλέον, δίχως φραγμούς και δίχως την άσκηση της δέουσας εποπτείας και ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, αλματώδη αύξηση των περιστατικών καθημερινής καταστρατήγησης και κατάφορης παραβίασης εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων της νομοθεσίας και των αρχών, που διέπουν την υγιή, και προπαντός την ασφαλή για τους ασφαλισμένους, λειτουργία του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Αποσκοπώντας στην εντονότερη ανάδειξη του προβλήματος προς τους Αρμόδιους φορείς, στην ορθή ενημέρωση των ασφαλισμένων για τα δικαιώματά τους και στην προάσπιση των δικαιωμάτων απάντων των εμπλεκομένων φορέων, που υπηρετούν το θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως επιτελέσει τον θεσμικό – εποπτικό της ρόλο επί όλων των εμπλεκομένων στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση φορέων, και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων,

Τον Υπουργό Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού,

Τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή,

Τον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών,

Τον Συνήγορο του Καταναλωτή,

Την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,

Την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών,

Την Ομοσπονδία των Ασφαλιστικών Υπαλλήλων,

Τις Ενώσεις Καταναλωτών, και

Τις εισαγγελικές και άλλες αρχές απονομής δικαιοσύνης,

Όπως αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος, τους κινδύνους που διατρέχουν οι πολίτες-ασφαλιζόμενοι από τις ανωτέρω παράνομες και αθέμιτες πρακτικές, και όπως λάβουν όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες και προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να σταματήσει κάθε παράνομη, καταχρηστική και αθέμιτη πρακτική προώθησης ασφαλιστικών προγραμμάτων σε βάρος των συμφερόντων των ασφαλιζομένων πολιτών αυτής της χώρας,

με στόχο την προάσπιση συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, όπως η ορθή ενημέρωση του Καταναλωτή, η ελευθερία της επιλογής του ασφαλιστή του και η απολύτως συνειδητή ασφάλισή του.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) δηλώνουμε ότι θα είμαστε σύμμαχοι, συμμέτοχοι και συμπαραστάτες σε κάθε τέτοια προσπάθεια της Πολιτείας και των άλλων θεσμικών φορέων».

Προηγούμενο άρθροEurolife ERB: Κρουαζιέρα στο Αιγαίο για τους νικητές του Διαγωνισμού Πωλήσεων Ζωής 2014-2015
Επόμενο άρθροΣυζητώντας με 9 Ασφαλιστές της Κρήτης- Μέρος 1ο