Ι. Ξηρογιαννόπουλος: Πρωταρχικά σημαντικός ο ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων

354

Το θέμα της ασφαλιστικής ζημιάς από την πλευρά του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και τον καθοριστικό ρόλο της ενεργής συμμετοχής του Μεσίτη Ασφαλίσεων στη σωστή και γρήγορη διαπεραίωσή της παρουσίασε ο κ. Ιωάννης Ξηρογιαννόπουλος, στην εσωτερική ημερίδα που διοργάνωσε η εταιρεία ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε., στις 12/2/2016.

Στην παρουσίασή του ο Δ/νων Σύμβουλος της ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε. – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων και μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΜΑ, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον πρωταρχικά σημαντικό ρόλο του Μεσίτη Ασφαλίσεων κατά την επεξεργασία και την αξιολόγηση των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη (risk management), στη σύναψη των κατάλληλων ασφαλιστικών συμβάσεων που θα καλύπτουν με τον πληρέστερο τρόπο τις ανάγκες αυτές, καθώς επίσης και στη σωστή και έγκυρη ενημέρωση του ασφαλισμένου  αναφορικά με τις καλύψεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις, της ασφαλιστικής του κάλυψης.

Τόνισε, επίσης, τον σημαντικό ρόλο του Μεσίτη Ασφαλίσεων, κατά την επέλευση ασφαλιζομένου κινδύνου, ο οποίος καλείται με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του στο ασφαλιστικό αντικείμενο, να συνδράμει με τη συμμετοχή του, στην απρόσκοπτη, γρήγορη και σωστή διαπεραίωση της ζημιάς.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ασφαλιζόμενος – πραγματογνώμονας – ασφαλιστική εταιρεία) θα πρέπει να λειτουργούν καλόπιστα και καλοπροαίρετα, χωρίς προκαταλήψεις, προκειμένου να εξαλειφθούν κάποιες λανθασμένες αντιλήψεις που αιωρούνται στην ασφαλιστική αγορά για τον τρόπο που λειτουργούν όλα τα μέρη κατά την διεκπεραίωση της ζημιάς. Είναι προφανές ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντιπαλότητες, αλλά μέσα από την αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των μερών να διασφαλίζεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης κάποιων ενιαίων, κοινά αποδεκτών κανόνων συμπεριφοράς και προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούνται και βάσει των οποίων, όλοι οι πραγματογνώμονες θα μπορούν να αξιολογούνται, ώστε να διασφαλίζεται ο επαγγελματισμός τους, η αμεροληψία και η αντικειμενικότητά τους κατά την επιθεώρηση της ζημιάς, ο χρόνος ανταπόκρισής τους, καθώς επίσης και η ευγένεια και ο σεβασμός κατά την επικοινωνία τους με τον ασφαλιζόμενο.

Τέλος, ο κ. Ι. Ξηρογιαννόπουλος αναφέρθηκε στην καταστροφική ζημιά σε εργοστάσιο από πυρκαγιά, στις 22.07.2011, ως το πλέον επιτυχημένο παράδειγμα υποδειγματικής διεκπεραίωσης ζημιάς (case study) και το πώς, λειτουργώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έγκαιρα, καλόπιστα και επαγγελματικά,  επιτεύχθηκε η πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και η επαναλειτουργία του νέου εργοστασίου της εταιρείας στον ίδιο χώρο, σε διάστημα μόλις ενός έτους μετά το καταστροφικό γεγονός και αφού προηγούμενος είχε συμφωνηθεί και εκταμιευτεί τελικό ποσό αποζημίωσης ύψους € 26.000.000.

Προηγούμενο άρθροΔυναμικό σχέδιο ανάπτυξης “Genesis” για το Δίκτυο Πωλήσεων της Interamerican
Επόμενο άρθροWebinar για την ασφαλιστική απάτη στις αποζημιώσεις κλάδου αυτοκινήτου