Θ. Κοκκάλας: Ειδήσεις για την ERGO Hellas προσεχώς…

529

Τέλη του 2017 αναμένεται η συγχώνευση με την ΑΤΕ Ασφαλιστική

Ο CEO του Ομίλου των εταιρειών της ERGO στην Ελλάδα, κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, παρέθεσε γεύμα τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016 στους δημοσιογράφους του οικονομικού και κλαδικού Τύπου, με την αφορμή της επιτελεσθείσας εξαγοράς της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, με τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της στον Όμιλο ERGO.

Ο κ. Κοκκάλας, πλαισιωμένος από τον κ. Δημήτρη Χατζηπαναγιώτου, Γενικό Δ/ντή της ERGO και Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΑΤΕ Ασφαλιστικής, Ιορδάνη Χατζηιωσήφ, Γεν. Δ/ντή της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, και Γιάννη Λινό, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ERGO και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, διευκρίνισε από την αρχή ότι δεν είναι σε θέση να ανακοινώσει τίποτε περισσότερο, εφόσον οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες της ενιαίας δραστηριότητας δεν θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2017.

Δεν παρέλειψε ο CEO της ERGO και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής να υπενθυμίσει την πίστη του μετόχου στις προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, «χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία».

Θύμισε ο κ. Κοκκάλας ότι η ERGO Hellas ήδη μετράει 27 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και έχει εξαγοράσει τις ασφαλιστικές εταιρείες Ολυμπιακή – Victoria, Μαγδεμβρούργερ και Imperio. Ως εκ τούτου, επικαλέστηκε και την εμπειρία του Ομίλου σε συγχωνεύσεις.

Αναλογίστηκε την εποχή της έναρξης των εργασιών του Ομίλου ERGO, οπότε η Εταιρεία ξεκίνησε στην 24η θέση* των εν Ελλάδι εργαζομένων ασφαλιστικών εταιρειών, δίδοντας έτσι έμφαση στην ανέλιξη του Ομίλου σήμερα, το 2016, στην κορυφή της ελληνικής ασφαλιστικής πυραμίδας.

Δεν παρέλειψε ο κ. Κοκκάλας να τονίσει ότι η ERGO Hellas δεν στοχεύει αποκλειστικά στην πρώτη θέση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, αλλά της αρκεί να διατηρείται σταθερά στις τρεις πρώτες θέσεις.

«Θέλουμε να ξεχωρίσουμε για το επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Να είναι το υψηλότερο δυνατόν, αλλά με ανταγωνιστική τιμή. Θέλουμε να δημιουργούμε ισορροπημένη αξία σε όλους τους εμπλεκόμενους: πελάτες – συνεργάτες – μετόχους – υπαλλήλους». Ο παραπάνω στόχος φυσικά θα μπορούσε να είναι όραμα και επιδίωξη της κάθε εργαζόμενης στην Ελλάδα ασφαλιστικής εταιρείας!

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κοκκάλας, πέραν της αναπτύξεως, στην κερδοφορία, τονίζοντας με σημασία: «Μισούμε την πολυτέλεια, αλλά αγαπάμε τις επενδύσεις». Διευκρινιστικά ως προς τις επενδύσεις, αναφέρθηκε στη διάθεση από τον Όμιλο της ERGO ποσού €1 δις, το οποίο σκοπεύει να επενδύσει κατά 50% για την ανάπτυξη στο κομμάτι του digital.

Ως προς τα δίκτυα, ο κ. Κοκκάλας θεωρεί την ERGOHellas πολυκαναλική εταιρεία και εξέφρασε την προσδοκία του για περισσότερη ανάπτυξη με δίκτυα διαμεσολαβούντων αλλά και του bancassurance.

Στο σημείο αυτό σημείωση του γράφοντος συνιστά ο προβληματισμός του, για τον εντεινόμενο και μάλιστα καταγγελτικό ανταγωνισμό, εκ μέρους των διαμεσολαβούντων, ως προς τη δραστηριότητα των τραπεζικών δικτύων και πώς μπορούν να συνυπάρξουν και να αξιοποιηθούν τα δύο δίκτυα.

Τέλος, ο κ. Κοκκάλας επανέλαβε, για μια ακόμη φορά, ότι το όνομα της ΑΤΕ Ασφαλιστικής δεν ανήκει στην ERGO και ούτε επιθυμεί η ERGO να το αποκτήσει, και έχει εξασφαλίσει για τους επόμενους 16 μήνες την ανοχή εκ μέρους της Τραπέζης Πειραιώς έως ότου μετονομαστεί η Εταιρεία σε ERGO.

Τόσο από την τοποθέτηση του κ. Κοκκάλα, η οποία ήταν ειλικρινής και σαφής, όσο και από τις ερωτήσεις που ακολούθησαν, προκύπτει ότι οι επόμενοι μήνες ενέχουν καθοριστικές επιλογές στις οποίες θα κληθεί ο Όμιλος ERGO να απαντήσει, και οι οποίες, εν πολλοίς, συνδέονται όχι μόνον με το ασφαλιστικό γίγνεσθαι αλλά και με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

 

*Σ.Σ. Όπως προκύπτει από το αρχείο της «Ασφαλιστικής Αγοράς», το 1992 η Ολυμπιακή – Victoria Ζωής κατείχε την 24η θέση σε επενδύσεις, μεταξύ των 100 ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών. Η Ολυμπιακή – Victoria Ζημιών, την ίδια χρονιά, βρισκόταν ως προς τα Κεφάλαια, Κέρδη και Ζημιές, στην 49η θέση μεταξύ 105 εταιρειών. To 2015, τελευταίο έτος προ της συγχώνευσης, η ERGO Ζημιών κατείχε την 3η θέση, μεταξύ 44 εταιρειών, σε παραγωγή ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, και η ERGO Ζωής τη 18η θέση, αντίστοιχα, μεταξύ 22 εταιρειών, στις ασφαλίσεις Ζωής. Η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατείχε τη 10η θέση σε παραγωγή ασφαλίστρων, στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, μεταξύ 44 εταιρειών, και την 12η θέση στις Ασφαλίσεις Ζωής, μεταξύ 22 εταιρειών. (Πηγή: «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας»).

 

Δημήτρης Ρουχωτάς

 

Στη φωτ. από αριστερά, οι κ.κ. Ιορδάνης Χατζηιωσήφ, Γενικός Διευθυντής ΑΤΕ Ασφαλιστική, Ιωάννης Λινός, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ERGO και της ΑΤΕ Ασφαλιστική, Θεόδωρος Κοκκάλας, CEO της ERGO και της ΑΤΕ Ασφαλιστική, Δημήτριος Χατζηπαναγιώτου, Γενικός Διευθυντής ERGO και Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΤΕ Ασφαλιστική, Ευστάθιος Τσαούσης, Διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών ERGO και ΑΤΕ Ασφαλιστική.

 

Προηγούμενο άρθροΣυνεργασία Σ.Ε.Σ.Α.Ε. με το Ε.Ι.Α.Σ.
Επόμενο άρθροΣτις 10 Δεκεμβρίου οι εξετάσεις πιστοποίησης διαμεσολαβητών στη Θεσσαλονίκη