Η Ευρωπαϊκή Πίστη προσβλέπει στη συνέχιση της ανοδικής της πορείας

346

Δηλώνει ο κ. Στέφανος Βερζοβίτης, Μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Η εμπιστοσύνη των πελατών, η αφοσίωση του δικτύου, η σύμπνοια των μετόχων και η βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και των αναγκών των καταναλωτών είναι τα ισχυρά “εργαλεία” της Ευρωπαϊκής Πίστης, σύμφωνα με το Μέλος Δ.Σ. και Γεν. Δ/ντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Στέφανο Βερζοβίτη, και με βάση αυτά η Εταιρεία προσβλέπει στη συνέχιση της ανοδικής της πορείας.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη πέτυχε και το 2015 να αυξήσει τα οικονομικά της μεγέθη, γεγονός που αποδίδεται από τον κ. Βερζοβίτη στην ύπαρξη αρχών και πολιτικών που τηρούνται αταλάντευτα μέσα στα χρόνια, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
Απαριθμώντας τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική ασφαλιστική αγορά
τη χρονιά που διανύουμε, χαρακτηρίζει ως μεγαλύτερη (πρόκληση) το διευρυμένο ρόλο που καλείται να παίξει στον τομέα των συντάξεων, την ανταπόκρισή της στις νέες κανονιστικές υποχρεώσεις και ρυθμίσεις και τη λειτουργία της σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. «Οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να λειτουργήσουν οικονομικά και αποτελεσματικά, να τηρήσουν νέους και παλιούς κανονισμούς, να αντέξουν την πίεση του ανταγωνισμού και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη», είναι το μεγάλο στοίχημα για τις εταιρείες της αγοράς μας, σύμφωνα με τον κ. Βερζοβίτη, και όσες αντεπεξέλθουν σ’ αυτό θα αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους.

Συνέντευξη στη Σούλα Κορμά

Η Ευρωπαϊκή Πίστη πέτυχε και το 2015, και μάλιστα για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, να αυξήσει όλα τα οικονομικά της μεγέθη. Ποιες ενέργειες και ποιες επιλογές έχουν συμβάλει σ’ αυτά τα αποτελέσματα;
Στ.Β.: Η αύξηση των οικονομικών μεγεθών ενός οργανισμού, όταν μάλιστα δεν είναι συγκυριακή αλλά αποτελεί μόνιμο φαινόμενο ετών, προέρχεται μόνον από την ύπαρξη αρχών και πολιτικών που τηρούνται αταλάντευτα μέσα στα χρόνια, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, από τη στιγμή της γέννησης της Εταιρείας έως σήμερα, αποφασίσαμε όλοι μαζί να πορευτούμε με σύνεση, σωφροσύνη, συνέπεια και φιλεργατικότητα.
Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τη χρηστή διαχείριση των ασφαλίστρων των πελατών, την εξαιρετική και πολύχρονη σχέση με το Δίκτυο Πωλήσεων και τη βαθιά τεχνογνωσία του κλάδου των ασφαλίσεων, έχουν σαν αποτέλεσμα τη συνεχή επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτόν έχουμε ικανοποιημένους και τους τρεις πυλώνες στους οποίους εδράζεται κάθε εταιρεία, ήτοι πελάτες, εργαζόμενοι-συνεργάτες και μέτοχοι.

Τι είναι εκείνο που συντελεί πιο καθοριστικά στο κερδοφόρο αποτέλεσμα μιας ασφαλιστικής εταιρείας: ο έλεγχος των συντελεστών του κόστους (ζημιές, αμοιβές, γενικά έξοδα, έξοδα παραγωγής, κ.ο.κ.), η αύξηση των παραγωγικών εσόδων ή ο αποτελεσματικός συνδυασμός τους;
Στ.Β.: Το θετικό αποτέλεσμα κάθε Νομικού Προσώπου ξεκινά από τη σωστή τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει. Το γεγονός αυτό θα του επιτρέψει να είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του προς όλους τους εμπλεκόμενους (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, φόροι, εισφορές, κ.λπ.) και στο τέλος να μένει και ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο, μετά την καταβολή των φόρων εισοδήματος, είτε να επιστρέφεται στους μετόχους με τη μορφή μερίσματος ή υπεραξίας της μετοχής, είτε να προστίθεται στην καθαρή του θέση, ενισχύοντας τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του.
Παράλληλα, ο έλεγχος του κόστους όλων των παραγόντων που εμπλέκονται, είναι μια συνεχής διαδικασία που πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στην προσπάθεια μείωσής του, χωρίς όμως “εκπτώσεις” στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πώς διαμορφώνεται η επενδυτική πολιτική της Εταιρείας και πώς κατάφερε και το 2015 να αυξήσει τις επενδύσεις της (στα €271,1 εκατ., έναντι €253,1 εκατ. το 2014);
Στ.Β.: Το 2015 ήταν ένα δύσκολο επενδυτικά έτος. Εξωτερικοί παράγοντες όπως η αβεβαιότητα στις χρηματαγορές και τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια, σε συνδυασμό με εσωτερικούς παράγοντες, όπως οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις, το δημοψήφισμα και κυρίως η επιβολή των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων, επέβαλαν την αναπροσαρμογή της επενδυτικής μας πολιτικής με βάση τα τρέχοντα δεδομένα.
Η αύξηση του ποσού των επενδυμένων κεφαλαίων προήλθε από την επιτυχημένη μείωση των ημερών πίστωσης και την, χωρίς σοβαρές μεταβολές, συνέχιση της αύξησης των ταμειακών ροών. Μέσα σε αυτό το έντονα μεταβλητό περιβάλλον συνεχίζουμε να βασίζουμε την επενδυτική μας πολιτική σε μέσα χαμηλού ρίσκου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας την αντιστοίχιση της ληκτότητας των στοιχείων του ενεργητικού με την καταβολή των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τα στοιχεία του παθητικού μας. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με πολύ υψηλή πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών (-ΑΑ) και μέση διάρκεια τα 4 έτη.

Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική ασφαλιστική αγορά τη χρονιά που διανύουμε; Σε τι συμπίπτει και σε τι διαφοροποιείται (ως προς την αντιμετώπιση) από τις υπόλοιπες εταιρείες της αγοράς μας η Ευρωπαϊκή Πίστη;
Στ.Β.: Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αγορά μας το τρέχον έτος σχετίζονται με:

 • Τη μακροοικονομική αβεβαιότητα.
 • Το αυστηρότερο και πιο δαπανηρό πλαίσιο λειτουργίας.
 • Την αύξηση των απαιτήσεων προς τρίτους.
 • Το ζήτημα των συντάξεων, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι σιγά-σιγά γίνεται πανευρωπαϊκό.
 • Τους τρόπους και τα κανάλια διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων.
 • Τον συστημικό κίνδυνο.
 • Τη συλλογή και διαχείριση των λεγόμενων “big data”, τα οποία αποτελούν κομβικό σημείο για τη μελλοντική βιωσιμότητα των εταιρειών του κλάδου.
 • Την αστάθεια στις χρηματαγορές και τα μακροοικονομικά στοιχεία, σε συνδυασμό με το ολοένα και μεγαλύτερο αίσθημα αβεβαιότητας.
 • Τα μηδενικά επιτόκια και την ανεύρεση εναλλακτικών μορφών επενδύσεων χαμηλού ρίσκου.
 • Τη συστηματική ανάγκη για ολοένα και περισσότερη ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας.
 • Τις γρήγορες αλλαγές των αναγκών και των προσδοκιών των καταναλωτών.
 • Τη συνεχιζόμενη μείωση ζήτησης στις ασφαλίσεις κατά ζημιών (κυρίως στον κλάδο των αυτοκινήτων).
 • Την εφαρμογή του 2ου και 3ου Πυλώνα της Φερεγγυότητας ΙΙ.
 • Τον περισσότερο έλεγχο του συστημικού κινδύνου και την αυτοαξιολόγηση των ιδίων κινδύνων.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι ο διευρυμένος ρόλος που καλείται να παίξει στον τομέα των συντάξεων, η ανταπόκριση στις νέες κανονιστικές υποχρεώσεις και ρυθμίσεις και η λειτουργία σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.
Παράλληλα, οι περικοπές στις συντάξεις και στιςιατροφαρμακευτικές παροχές ασφαλιστικών ταμείων  αναδεικνύουν τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε θέματα υγείας αλλά και αποταμίευσης. Επιπρόσθετα, η μεταφορά ενός μέρους του κινδύνου στους ίδιους τους πολίτες, μέσω των παραπάνω περικοπών, είναι κάτι που τείνει να ενισχύσει την ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα πολίτη. Ωστόσο, η ασφαλιστική συνείδηση θα αυξήσει τις απαιτήσεις των καταναλωτών προς τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, ικανών να παρέχουν τη στήριξη που χρειάζονται.
Τέλος, οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να λειτουργήσουν οικονομικά και αποτελεσματικά, να τηρήσουν νέους και παλιούς κανονισμούς, να αντέξουν την πίεση του ανταγωνισμού και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. Οι εταιρείες που τελικά θα αντεπεξέλθουν στο παραπάνω στοίχημα θα αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. οι άλλες θα δυσκολευτούν.
Η Εταιρεία μας εδώ και αρκετά χρόνια έχει εντοπίσει τα κρίσιμα θέματα της ασφαλιστικής βιομηχανίας, εργάζεται πάνω σε αυτά και βρίσκεται σε καλό στάδιο υλοποίησης και μετασχηματισμού, όπου είναι αναγκαίο.
Με αυτές τις κινήσεις βρίσκεται στην πρωτοπορία σε σχέση με τον ανταγωνισμό και έτοιμη για τη νέα, ψηφιακή εποχή.

Η ασφαλιστική διείσδυση στη χώρα μας είναι μικρή, όμως, ταυτόχρονα η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών συρρικνώνεται όλο και περισσότερο. Σε αυτό το πλαίσιο, πώς μπορεί μια ασφαλιστική εταιρεία να αυξήσει την παραγωγή ασφαλίστρων της, χωρίς να κάνει “εκπτώσεις” είτε στην τιμολόγηση είτε στην ποιότητα των προϊόντων της;
Στ.Β.: Η αύξηση της παραγωγής και κατ’ επέκταση και του μεριδίου αγοράς στην περίπτωση συρρικνωμένης πίτας, είναι ένα μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα. Οι τρόποι επίτευξης κινούνται σε δυο άξονες.
Ο πρώτος αφορά στον διαμεσολαβητή και έχει να κάνει με τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της εταιρείας στην οποία εμπιστεύεται την κάλυψη των πελατών του.
Ο δεύτερος αφορά στον πελάτη – τελικό καταναλωτή. Η επικοινωνία της νέας πραγματικότητας με τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους σε επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης και ύψους σύνταξης, είναι κεφαλαιώδους σημασίας και θα επιφέρει τη σταδιακή μεταβολή των καταναλωτικών προτύπων και προτεραιοτήτων ως προς τη δαπάνη του διαθέσιμου εισοδήματός του.

Ποιους οικονομικούς-διοικητικούς στόχους έχει θέσει η Εταιρεία για το 2016 και ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του μακροπρόθεσμου πλάνου της;
Στ.Β.: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και παρά την προβλεπόμενη συνέχιση της συρρίκνωσης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει θέσει για το 2016 τους παρακάτω οικονομικούς στόχους:

 • Αύξηση καθαρής παραγωγής κατά 5,4%.
 • Μείωση των γενικών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής κατά 0,5%.
 • Αύξηση των εσόδων επενδύσεων κατά 5%.
 • Μείωση του κόστους πρόσκτησης κατά 1%.
 • Διατήρηση του συντελεστή ζημιών στα επίπεδα του 2015.
 • Διατήρηση της κερδοφορίας στα ίδια επίπεδα.
 • Μείωση του συντελεστή ακυρώσεων κατά 1%.
 • Παράλληλα, έχουν τεθεί και οι κατωτέρω ποιοτικοί (διοικητικοί) στόχοι, οι οποίοι εστιάζουν στην:
 • Ολοκλήρωση των υποδομών για την εφαρμογή της Solvency II, τη δημιουργία 5ετούς Business Plan και την εμβάθυνση σε θέματα ρίσκου.
 • Συνέχιση της ανάπτυξης νέων μηχανογραφικών εφαρμογών και στην έναρξη της εκ βάθρων σχεδίασης του κλάδου Ζωής σε αρχιτεκτονική SOA.
 • Πλήρη λειτουργία του νέου μηχανογραφικού συστήματος αντιμετώπισης της απάτης SAS FRAUD.
 • Δημιουργία νέας διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης πελατών.
 • Ενίσχυση του cross selling και της χρήσης του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας.
 • Εντατικοποίηση της εκπαίδευσης στο σύνολο του προσωπικού σε τεχνικά θέματα και κυρίως σε θέματα Διοίκησης.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, έχοντας ως ισχυρά “εργαλεία” την εμπιστοσύνη των πελατών της, την αφοσίωση του δικτύου της, τη σύμπνοια των μετόχων της και τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και των αναγκών των καταναλωτών, προσβλέπει σε μια συνέχιση της ανοδικής της πορείας και του κλάδου γενικότερα, προς όφελος της πατρίδας μας. 

Προηγούμενο άρθροΠοιες είναι οι αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Πίστης
Επόμενο άρθροLife Essential: Πρόγραμμα Προστασίας από τη MetLife