Εταιρείες

Η ΑΧΑ στηρίζει την έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου

Ο Όμιλος ΑΧΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την προστασία της υγείας, υποστηρίζει ενεργά την έρευνα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη θεραπεία του καρκίνου, μιας ασθένειας που ευθύνεται για το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων.

Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως 25 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με καρκίνο ενώ 8 εκατομμύρια χάνουν τη ζωή τους από την ασθένεια κάθε χρόνο. Η ενημέρωση για τον καρκίνο είναι ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και τη θεραπεία.

Για την καταπολέμηση του καρκίνου το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ υποστηρίζει 23 ερευνητές απ’ όλο τον κόσμο, οι οποίοι αναπτύσσουν διαγνωστικές εξετάσεις και καινοτόμες θεραπείες για διαφορετικούς τύπους της ασθένειας. Οι 23 ερευνητές υποστηρίζονται συνολικά με 5 εκατομμύρια ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί από το Ταμείο Ερευνών.

Σε συνεργασία με πολλά ιδρύματα, όπως το Ισπανικό Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο για τον Καρκίνο στη Μαδρίτη (CNIO), το Πανεπιστήμιο του Κιότο και το «Institut Curie», η ΑΧΑ στηρίζει πολλά υποσχόμενους και παγκόσμιας κλάσης ερευνητές που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον σχετικά με την έρευνα αιχμής, τη βασική έρευνα και την εκλαΐκευση των εργασιών τους. Στόχος είναι να εξυπηρετήσουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται με τα ζητήματα δημόσιας υγείας.

Στον ευρύτερο τομέα για την πρόληψη της υγείας, το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ υποστηρίζει 168 προγράμματα επενδύοντας 36 εκατομμύρια ευρώ.

Το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ δημιουργήθηκε το 2007 και από την έναρξή του έχει επενδύσει 114 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση 410 πανεπιστημιακών ερευνητικών προγραμμάτων έχοντας υποστηρίξει ακαδημαϊκές έρευνες σε 227 ιδρύματα 30 χωρών. Στόχος του Ταμείου Ερευνών είναι να βοηθήσει στην πρόληψη κινδύνων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την υγεία και κοινωνικά-οικονομικά θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα κύρια ερευνητικά προγράμματα που στηρίζει το Ταμείο Ερευνών για τον καρκίνο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.axa.com/en/news/2015/world-cancer-day.aspx

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας