Η ασφάλιση ζωής στην ψηφιακή εποχή

338

Πώς οι νέες τεχνολογίες θα μεταμορφώσουν τον τρόπο που οι ασφαλιστές λειτουργούν και ασχολούνται με τους καταναλωτές

 

Οι ασφαλίσεις ζωής βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι, καθώς οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν τον δρόμο για μια επανάσταση στον τρόπο που οι ασφαλιστικές εταιρείες εγγράφουν εργασίες, χειρίζονται τα δεδομένα και ασχολούνται με τους καταναλωτές.

Η τελευταία μελέτη sigma της Swiss Re  με τίτλο «Η ασφάλιση ζωής στην ψηφιακή εποχή: μια θεμελιώδης μεταμόρφωση μπροστά μας», διερευνά ζητήματα όπως η χρήση των Big Data, η αντίληψη όσον αφορά την πληροφορική και πώς τα ψηφιακά δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν τους ασφαλιστές να διευρύνουν την εμβέλειά τους. Η έκθεση εξετάζει, επίσης, τις διαφαινόμενες προκλήσεις για τους ασφαλιστές ζωής, όπως η δημιουργία μιας θετικής ψηφιακής εμπειρίας για τους καταναλωτές, το πώς θα συμβαδίσουν με τις ρυθμιστικές αλλαγές, ειδικά γύρω από το απόρρητο των δεδομένων, και πώς θα αντιμετωπίσουν τις πιθανές συνεργασίες ή τον ανταγωνισμό από τους μη παραδοσιακούς παίκτες.

Τα οφέλη από την ψηφιακή εποχή είναι ήδη αισθητά στον τομέα της ασφάλισης ζωής. Νέες πηγές δεδομένων και διαδικτυακές πλατφόρμες προσφέρουν νέες δυνατότητες για την αποθήκευση και την προσωπική ενημέρωση. Οι αυτοματισμοί στην αναδοχή του κινδύνου είναι μια αυξανόμενη τάση που ενεργοποιείται από τα Big Data και τα νέα αναλυτικά εργαλεία. Σε αυτόν τον τομέα θα ανοίξουν νέοι ορίζοντες από τις εξελίξεις στην πληροφορική, που θα επιφέρουν μεγαλύτερη συνοχή στις αποφάσεις ανάληψης κινδύνου και στη μείωση του κόστους για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

«Με τη χρήση των μαθησιακών ικανοτήτων των γνωστικών συστημάτων, καθώς επίσης με την αναγνώριση φωνής και τους αλγόριθμους ανάγνωσης κειμένου, θα καταστεί δυνατό να εξαχθούν σημαντικές πληροφορίες από όλες τις πηγές των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των αδόμητων ιατρικών εκθέσεων», αναφέρει ο κ. Kurt Karl, Επικεφαλής Οικονομολόγος της Swiss Re. «Την ίδια στιγμή, τα Big Data και τα νέα αναλυτικά εργαλεία θα προωθήσουν την ακόμη εν τη γενέσει χρήση της έξυπνης αναδοχής του κινδύνου στις ασφάλειες ζωής».

Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των καταναλωτών και, ως εκ τούτου, να κάνουν πιο εύκολη την επιλογή του κινδύνου για τους ασφαλιστές. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα οι περισσότεροι γιατροί είχαν περιορισμένη ικανότητα να παρακολουθούν τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας ενός ασθενούς, από τη στιγμή που εκείνος αφήνει μια ιατρική μονάδα. Στο μέλλον, θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τους ρυθμούς της καρδιάς των ασθενών εξ αποστάσεως με φορητές συσκευές internet που θα συνδέονται με το σώμα, βελτιώνοντας έτσι την έγκαιρη ανίχνευση του κινδύνου καρδιακής προσβολής. Αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τελειοποιήσουν και να διαμορφώσουν φαρμακευτική αγωγή, διευκολύνοντας τη μετάβαση σε ένα στάδιο αξιολόγησης του κινδύνου σε πραγματικό χρόνο.

 

Η ενασχόληση με τον καταναλωτή

Για τους καταναλωτές, η έκθεση εξετάζει πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να κάνουν τη διαδικασία της αίτησης για ασφάλιση ζωής λιγότερο χρονοβόρα και λιγότερο επεμβατική. Νέες πηγές δεδομένων και προγνωστικά εργαλεία μοντελοποίησης προσφέρουν ευκαιρίες για πιο λεπτομερή προσδιορισμό των αναγκών των πελατών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους ασφαλιστές ζωής να ασχοληθούν καλύτερα με τους καταναλωτές. Οι ασφαλιστές μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν τις νέες μορφές επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών για να κάνουν τα προϊόντα πιο προσιτά και ελκυστικά –χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, τεχνικές Gamification μπορούν να κάνουν πιο εύκολη τη διαδικασία εφαρμογής.
Επιπλέον, η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει τους νέους και πιο συχνούς τρόπους αλληλεπίδρασης με τους καταναλωτές, που παρέχουν τη δυνατότητα να βελτιωθεί η διατηρησιμότητα των πελατών και να εντοπιστούν οι εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Για παράδειγμα, ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες ζωής έχουν εισαγάγει προγράμματα, μέσω των οποίων οι καταναλωτές ανταμείβονται για τον υγιεινό τρόπο ζωής και την επιλογή δραστηριοτήτων, όπως η άσκηση, οι τακτικές ιατρικές εξετάσεις και η διακοπή του καπνίσματος. Τέτοια προγράμματα μπορεί να είναι επωφελή τόσο για την αφοσίωση των πελατών όσο και για την υγεία και τις αξιώσεις των ασφαλισμένων.

Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν, επίσης, τη δυνατότητα να προσεγγιστούν νέες ομάδες πελατών. Αυτό συνέβη στις αναδυόμενες αγορές, όπου η διανομή/πώληση ασφαλειών μέσω κινητών συσκευών έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο κατά την τελευταία δεκαετία, προσφέροντας κάλυψη ζωής σε πολλούς που ήταν προηγουμένως υποασφαλισμένοι ή εντελώς ανασφάλιστοι.

 

Ευκαιρίες και προκλήσεις

Για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, οι ασφαλιστές ζωής θα πρέπει να αναθεωρήσουν και να τελειοποιήσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις επενδύσεις τους στον τομέα της τεχνολογίας, και να ξανασκεφτούν τα στρατηγικά τους ταλέντα. Κάτι τέτοιο θα περιλαμβάνει την αναμόρφωση των παραδοσιακών συστημάτων πληροφορικής σε ανοικτές πλατφόρμες καινοτομίας, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες πηγές δεδομένων, να αποκτήσουν μια ενιαία εικόνα του πελάτη και να προσφέρουν μια συνεπή εμπειρία σε όλα τα σημεία επαφής με τους καταναλωτές.

Οι ασφαλιστές ζωής θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν τις ικανότητές τους όσον αφορά την προμήθεια αυτής της τεχνολογίας. Τα τμήματα που αναλαμβάνουν αυτού του είδους την εργασίαπαραδοσιακά έχουν εργαστεί με λίγους πολύ γνωστούς προμηθευτές και έχουν μικρή εμπειρία από τη συνεργασία με εξειδικευμένες νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτή η κατάσταση ήδη αλλάζει. Μερικές ασφαλιστικές εταιρείες ζωής έχουν αρχίσει να διερευνούν τη συνεργασία με μικρότερες εταιρείες τεχνολογίας, προκειμένου να δημιουργήσουν τις δικές τους δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα μπορούσαν να ωθήσουν τα νέα μοντέλα λειτουργίας των υφιστάμενων ασφαλιστών, επιτρέποντάς τους να προσφέρουν νέες υπηρεσίες πέρα από τις παραδοσιακές ασφαλίσεις.

Μέσα σε όλο αυτό το φάσμα των ευκαιριών, υπάρχουν, βεβαίως, και προκλήσεις. Οι ασφαλιστές ζωής θα πρέπει να εφαρμόσουν τις νέες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, κυρίως γύρω από την προστασία των δεδομένων των καταναλωτών. Είναι επίσης απαραίτητη η παρακολούθηση και η προσαρμογή στις αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών δεδομένων και αναλύσεων κατά την αναδοχή του κινδύνου αλλά και στις διασυνοριακές πωλήσεις. Επιπλέον, οι ασφαλιστές ζωής θα πρέπει να ανταποκριθούν στην αύξηση των μη-παραδοσιακών παικτών, οι οποίοι παρέχουν ευκαιρίες για αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες, αλλά θα μπορούσαν επίσης να γίνουν τελικά οι άμεσοι ανταγωνιστές.

Προηγούμενο άρθροΤι απαντά η ΟΑΣΕ για το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ
Επόμενο άρθροΑναδρομή στη χρονιά …της Μαρμότας