Διεθνή

Η ανάπτυξη των συνταξιοδοτικών προϊόντων εξαρτάται από τη λήξη τους και το φορολογικό καθεστώς

Η παραπάνω άποψη ανήκει στην Ιnsurance Europe, η οποία συμμετείχε στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προσωπικές συντάξεις (PEPP), όπου και αναγνωρίζεται η σημασία της εξέτασης τρόπων για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των πολιτών να εξοικονομήσουν χρήματα για τη συνταξιοδότησή τους.

Η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων χαιρέτισε το ενδιαφέρον της Επιτροπής να συνδέσει το μέλλον των συντάξεων με τον στόχο της ενίσχυση και διαφοροποίησης της χρηματοδότησης της οικονομίας της ΕΕ μέσω μιας ενιαίας κεφαλαιαγοράς.

Η Insurance Europe σημείωσε επίσης ότι οι αντίστοιχοι ρόλοι και η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκ του νόμου επαγγελματικών και προσωπικών συντάξεων είναι μοναδικά για κάθε κράτος μέλος και διαφέρουν σημαντικά εντός της ΕΕ. Τόνισε ότι η έννοια ενός ευρωπαϊκού προϊόντος προσωπικής σύνταξης μπορεί να είναι ένας κατάλληλος τρόπος για να επιτευχθούν οι στόχοι της Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ένα πραγματικά μακροπρόθεσμο προϊόν, που θα παρέχει ένα εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση.

Επιπλέον, η Insurance Europe τόνισε ότι, ενώ η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αυξήσει τον όγκο των προσωπικών συνταξιοδοτικών προϊόντων που πωλούνται και να αυξήσει την κατανομή των κονδυλίων για μακροπρόθεσμα μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, η ζήτηση σε κάθε αγορά είναι πιθανό να εξαρτάται από τη λήξη τους και το πώς θα αντιμετωπιστούν τα θέματα που σχετίζονται με τη φορολογία.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας