Διαμεσολαβούντες

Επιτροπή Παρακολούθησης Θεμάτων Διαμεσολάβησης από το ΚΕΕΕ

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, στο πλαίσιο στήριξης των μελών των Επιμελητηρίων σε θέματα που αφορούν  στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Θεμάτων Διαμεσολάβησης.

Όπως ενημερώνει με έγγραφό του της 11/3/2013, ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Κων/νος Μίχαλος, η Επιτροπή, που εγκρίθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή του ΚΕΕΕ με την υπ’ αριθμ. 6/4.3.2012 Απόφαση, θα αποτελείται από τους κ.κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, Γενικό Γραμματέα του Ε.Ε.Α., Κυριάκο Μερελή, μέλος ΔΣ του Ε.Ε.Θ., και Κωνσταντίνο Μαρκουλιδάκη, Οικονομικό Επόπτη του Ε.Ε.Π. Η ευθύνη της λειτουργίας της ανατίθεται στον κ. Μπάμπη Μωραΐτη, Διευθυντή της “Πανελλήνιας Εταιρείας Επιμελητηριακής Ανάπτυξης – Ο Όμηρος” της ΚΕΕΕ.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας