Διεθνή

Επιπτώσεις από την επιβολή περιορισμών στην (αντ)ασφαλιση

Σύμφωνα με την Insurance Europe, οι πολιτικές προστατευτισμού κάποιων χωρών εις βάρος των αλλοδαπών (αντ)ασφαλιστών μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη και να αυξήσει τον κίνδυνο συγκέντρωσης. Παράλληλα, μπορεί να αυξήσει το κόστος για τους εγχώριους ασφαλιστές και τους ασφαλισμένους και να περιορίσει την ανάπτυξη των (αντ)ασφαλιστικών αγορών τους.

 

Σε ενημερωτική έκδοση της Ομοσπονδίας των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων, που δημοσιεύθηκε στις 24 Οκτωβρίου, αναφέρονται πολλά παραδείγματα από χώρες που υιοθέτησαν προστατευτικά μέτρα για τον περιορισμό της συμμετοχής των ξένων (αντ)ασφαλιστών στις εγχώριες αγορές τους.

Η κα Cristina Mihai, επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων και Επενδύσεων της Insurance Europe, σχολίασε: «Ενώ κάποιες χώρες μπορεί να πιστεύουν ότι ο προστατευτισμός θα επιτρέψει στους εγχώριους παίκτες της αγοράς τους να αναπτυχθούν, στην πραγματικότητα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την οικονομία τους. Αυτό συμβαίνει επειδή, όταν συμβαίνει κάποιο σημαντικό ζημιογόνο γεγονός, η απώλεια αυτή θα πρέπει να καλυφθεί αποκλειστικά από την εγχώρια αγορά, αντί να διασπαρθεί στη διεθνή (αντ) ασφαλιστική αγορά».

Επιπλέον, εκτός από τα κεφάλαια, οι ξένοι (αντ)ασφαλιστές φέρνουν την εργασιακή τους εμπειρία, τις ικανότητες και την πειθαρχία στο underwriting, την πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων, ισχυρή κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων, τεχνολογική εξέλιξη και κατάρτιση, τα οποία μπορούν να ωφελήσουν τις άλλες εταιρείες και κλάδους.

«Ο περιορισμός της πρόσβασης των εγχώριων ασφαλιστών στην ξένη αντασφάλιση θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τα ανοίγματά τους και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος τόσο για τους ασφαλιστές όσο και τους πελάτες τους. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε συσσώρευση των κινδύνων με τους ασφαλιστές να βρίσκονται αντιμέτωποι με λιγότερο ενδιαφέρουσες ευκαιρίες να εκχωρήσουν κινδύνους, ως εκ τούτου, ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την απόδοση της ανάληψης των κινδύνων», πρόσθεσε η κα Mihai.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας