Διαμεσολαβούντες

ΕΑΔΕ προς ΔΕΙΑ: Δώστε άμεσα οδηγίες

Στo πλαίσιο έντονου προβληματισμού για τη λειτουργία της αγοράς, όπως διαμορφώθηκε αλλά και διαμορφώνεται η κατάσταση στη χώρα, η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος απέστειλε επιστολή προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, στην οποία επισημαίνει την ανάγκη η εποπτική αρχή να δώσει άμεσα κατευθυντήριες οδηγίες για σειρά ερωτημάτων που προκύπτουν μετά την εφαρμογή της ΠΝΠ, «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας».

Στην επιστολή, την οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος της ΕΑΔΕ, κ. Γιώργος Καραβίας, και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Αλέξανδρος Ραφαηλίδης, αναφέρουν τα εξής:

 «Κύριοι,

Μετά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της ΠνΠ περί αργίας Τραπεζών και περιορισμού κεφαλαίων, και με βάση τόσο τις ανακοινώσεις Εταιρειών, όσο και ερωτήματα Μελών μας, θεωρούμε αναγκαίο να δώσετε ως ΔΕΙΑ άμεσα κατευθυντήριες οδηγίες για τις περιπτώσεις που ακολουθούν.

1 – Ασφάλιση Κλάδου Αυτοκινήτου

Η ασφαλιστική κάλυψη δεν ξεκινά παρά μόνο με την εξόφληση του ασφαλίστρου, είτε πρόκειται περί πρωτασφαλιστηρίου είτε περί ανανέωσης.

Η αδυναμία καταβολής του ασφαλίστρου θα είναι άμεσα αντιληπτή, καθώς οι πελάτες δεν θα έχουν διαθέσιμα μετρητά και ακόμη και όσοι είναι εξοικειωμένοι με το e-banking, οι λογαριασμοί τους πιθανόν να μην έχουν υπόλοιπα.

Είναι άλλωστε γνωστό ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων στους Γενικούς Κλάδους και δη στο Αυτοκίνητο, τα ασφάλιστρα εισπράττονται με ταχυπληρωμές και  αντικαταβολή.

Επειδή θέλουμε να μη δοθεί ευκαιρία για  περαιτέρω αύξηση των ανασφάλιστων οχημάτων και ταυτόχρονα επειδή επιθυμούμε να προστατέψουμε τους πελάτες μας από αναίτιες ακυρώσεις, παρακαλούμε να δώσετε εύλογη χρονική περίοδο πίστωσης και πάντως ίση με τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την ομαλή επαναλειτουργία του Τραπεζικού συστήματος.

Ταυτόχρονα, έχετε προβλέψει να δοθούν οδηγίες προς την Τροχαία για την αυτονόητη ανοχή;

 2 – Ασφαλιστήρια Συμβόλαια συνδεδεμένα με επενδύσεις

α. Στην ελληνική αγορά διατίθενται ασφαλιστήρια συμβόλαια τύπου UnitLinked εφάπαξ ή περιοδικού ασφαλίστρου, συνδεδεμένα με εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια ή αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού ή εξωτερικού. Η διαδικασία έκδοσης  νέου ασφαλιστηρίου, άρα αγοράς νέων μεριδίων, ή η καταβολή ασφαλίστρων για  ανανέωση δόσης (μηνιαία, τριμηνιαία, κλπ), θεωρείτε ότι επηρεάζεται και πώς; (τιμή μεριδίου, ημερομηνία πίστωση μεριδίων κλπ)

β. Η διαδικασία εξαγοράς μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λόγω αλλαγής επενδυτικού κεφαλαίου γίνεται κανονικά; Σε ποια τιμή γίνεται η εξαγορά, εάν πρόκειται για κεφάλαια που επενδύουν στην ελληνική κεφαλαιαγορά, και μέχρι ποια ημερομηνία γίνονται δεκτές αιτήσεις εξαγορών; Τι ισχύει για την αποτίμηση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και για εξαγορά συμβολαίων συνδεδεμένων με αυτά;

3 – Για ακυρώσεις συμβολαίων Ζωής ή Γενικών ασφαλειών (εκτός κλάδου αυτοκινήτου)

θα ακολουθηθεί η ημερομηνία ακύρωσης με βάση την ΠΟΔΙΠΕΑ της κάθε εταιρείας ή θα δοθεί η δυνατότητα εξαιρέσεων με απόφαση της κάθε εταιρείας ξεχωριστά;

Μήπως είναι αναγκαίο να ακολουθηθεί κοινή πολιτική καθυστέρησης των ακυρώσεων;

Παρακαλούμε να έχουμε την ενημέρωσή σας το ταχύτερο δυνατόν».

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας