Διαμεσολαβούντες

“Διαφωνούμε” με τον κ. Χατζηθεοδοσίου

Επιτέλους…

Βρίσκουμε την ευκαιρία να διαφωνήσουμε και μια φορά με τον έγκριτο και σεβαστό Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Λέμε επιτέλους, γιατί τα έργα και τα λόγια του κυρίου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, σημαία για τον κλάδο της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας. Σημαία χρήσιμη και αποτελεσματική αλλά και αναγνωρίσιμη στην κοινωνία και την αγορά.

Αναφερόμαστε στις θέσεις του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου για τις ΕΠΥ. Ως εκ της θέσεώς του, καθ’ ό,τι τυγχάνει και ενεργός ασφαλιστής, θα έπρεπε ο αγαπητός πρόεδρος, αντί να πανηγυρίζει ότι έγκαιρα ανέδειξε το πρόβλημα, να εντοπίσει και να υπογραμμίσει και τις αιτίες που γέννησαν το φαινόμενο της δραστηριοποίησης των ΕΠΥ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μας πει και αν διαβλέπει ιδιοτέλεια στην πολεμική των Ασφαλιστικών Εταιρειών προς τις ΕΠΥ.

Σαφέστατα ο ρόλος της εποπτείας, της φοβικής, ανεπαρκούς εποπτείας από την ΤτΕ, της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας είναι κυρίαρχα υπαίτιος για το φαινόμενο. Αν και σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες, κράτη μέλη της Ένωσης δραστηριοποιούνται νόμιμα οι Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών, πουθενά δεν συναντάμε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο που διεξάγεται στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Οι καταναλωτές των ασφαλιστικών υπηρεσιών απαιτούν την κάλυψή τους από τον ασφαλιστή, οποιασδήποτε νομικής υπόστασης, και δεν ξεχωρίζουν καλούς και κακούς ασφαλιστές, που είναι δουλειά της Εποπτικής Αρχής.

Και τέλος, δουλειά δικιά μας είναι η εικόνα της ασφαλιστικής υπηρεσίας να μην “λεκιάζεται” από τα λάθη και τις παραλήψεις της Εποπτικής Αρχής. Επί αυτής της τοποθέτησης τρέφουμε υψηλές προσδοκίες να αποσπάσουμε τη συμφωνία του εγκρίτου και πολλά προσφέροντα στην Ελληνική Ασφαλιστική Βιομηχανία, Προέδρου του ΕΕΑ, κυρίου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας